Јавна набавка за услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме, услуге рекламе и оглашавања манифестације Опленачка берба 2016

2016
Јавна набавка за услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме, услуге рекламе и оглашавања манифестације Опленачка берба 2016. године са услугом музичких и сценских програма и извршном продукцијом за спровођење манифестације ЈН МВ12-2-2/33. Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oдлукa о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности -- Oбавештење о закљученом уговору
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ

Јавна набавка угоститељских услуга за потребе спровођења манифестације ,,Опленачка берба 2016″

2016
Jавнa набавкa угоститељских услуга за потребе спровођења манифестације ,,Опленачка берба 2016"  Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oдлукa о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности -- Oбавештење о закљученом уговору  
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ