Упис кола на УНЕСКО-ву Репрезентативну листу

НАСЛОВНА / Насловна страна / Упис кола на УНЕСКО-ву Репрезентативну листу

Упис кола на УНЕСКО-ву Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства представља велики успех за српску културу и у великој мери допринеће да овај сегмент културног наслеђа постане пропознатљивији и видљивији у свету.


На позив Центра за нематеријално културно наслеђе у Етнографском музеју у Београду од 17. марта 2016.године, Туристичка организација ,,Опленац,, Топола је као организатор Опленачке бербе и Сабора изворног народног стваралаштва, упутила сагласност за номинацију кола за УНЕСКО-ву Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанста и на тај начин дала свој допринос номинацији кола, традиционалне народне игре у Србији , као другог елемента из Србије , поред Породичне славе, који се од 2014. године налази на УНЕСКО-вој листи.


Подршку су пружили бројни појединци, локалне заједнице, институције, невладине организације, стручна удружења.
Туристичка организација ,, Опленац,, Топола је поносна на чињеницу да је била део великог тима који је допринео да коло ,као део српског нематеријалног наслеђа, буде уписан на УНЕСКО-ву листу