Конкурси 2017

НАСЛОВНА / Конкурси 2017

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

ТУРИСТИЧКИ САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА,
Пријем једног извршиоца у радни однос на неодређено време.

 • Предлаже годишњи план активности
 • Идентификује и израђује нацрте предлога пројеката од значаја за ТО
 • Контролише и усмерава процесе припреме прилога за израду програмских докумената, програмирања пројеката
 • Планира средства неопходна за могуће суфинансирање пројеката
 • Израђује извештаје, информације, презентације и другу документацију у вези с програмирањем пројеката
 • Координира сарадњу са заинтересованим странама у процесу програмирања
 • Иницира сарадњу са међународним и домаћим партнерима на пројектима;
 • Иницира сарадњу са домаћим владиним и невладиним секторима на процесу реализације пројеката, са домаћим и међународним институцијама и асоцијацијама. у области пројеката развоја и финансирања активностиТО
 • Организује спровођење активности на пројектима
 • Контролише реализацију пројекта
 • Ради и друге послове по налогу директора

  ПРЕУЗМИ