Конкурси 2018

НАСЛОВНА / Конкурси 2018

Датум: 07.11.2018

На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (,,Службени гласник РС“, број: 68/15 и 81/16), члана 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу (,,Службени гласник РС“, број: 17/16), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе Општине Топола , број 020-325/2017-05-I, Закључка Комисије 51 број 112-2809/2018 од 27.03.2018. године и  члана 20. Статута Туристичке организације ,,Опленац,, Топола број 64/33 од 02.02.2017. године и Решења о попуњавању радног места , број 261/33 од 05.11.2018. године

                  Директор Туристичке организације ,, Опленац,, Топола, оглашава

ИНТЕРНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ  МЕСТА

  I  У Туристичкој организацији ,, Опленац,, Топола,  расписује се интерни конкурс за попуну радног места:

КООРДИНАТОР У ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ

  • Координира пословима у туристичко информативном центру
  • Координира дистрибуцију промотивног материјала, сувенира, предмета домаће радиности
  • Координира продају сувенира, публикација и других артикала и дневно води евиденцију
  • Кооординира контролу залиха промотивног материјала у информативним центрима, прати и контролише процес штампе
  • Прати и контролише процес штампе и дистрибуцију информативног и пропагандног материјала у штампаној и електронској форми
  • Креира и управља фото базом
  • Прати и контролише стање залиха промотивног материјала и сувенира
  • Израђује извештај о раду инфо центра
  • Сачињава план рада информатора водећи рачуна о периодима појачане потребе за туристичким информацијама

Расположиви документи:

 – ИНТЕРНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ  МЕСТА – Преузми