Кућа Краља Петра I

НАСЛОВНА / Кућа Краља Петра I

Када су започели радови на изградњи Опленачке цркве, западно од ње, сазидана је црквена кућа, намењена пароху цркве. Зидана је по пројекту Косте Ј. Јовановића 1910. године. Постављена је као привремена зграда. Имала је шест просторија, у којима је требало да станују градитељи цркве. Испод зграде урађен је подрум за смештај алата и грађевинског материјала. У њу се, међутим, први уселио краљ Петар, како би могао да надгледа радове на цркви. Зато је и прозвана Петрова кућа. Стари краљ је седео у својој столици испред куће и вредно бележио све шта је рађено.

Краљеве дневничке белешке веома су важан и драгоцен документ из кога се може видети како су текли радови, али и сазнати о свакодневном животу у Тополи. Краљ је становао у кући, уз краће прекиде, све до јесени 1915. године, када је са војском отпочео повлачење из отаџбине преко Албаније до Солуна. У овој кући му је регент Александар, током 1914. и 1915. године, долазећи из главног штаба смештеног у Крагујевцу, подносио извештаје и планове о војним операцијама. Сам краљ Петар говорио је да је волео да борави у овој кући и да се испред ње пружа диван поглед на његов родни крај и његову задужбину. Петрова кућа данас је музеј-галерија са тематским поставкама везаним за династију Карађорђевић.