Ловни туризам

НАСЛОВНА / Ловни туризам

На територији општине Топола постоје одлични услови за развој ловног туризма. Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине утврђује календар лова.

У Општини Топола постоје и раде два ловачка удружења: Ловачко удружење “Карађорђе” (ловиште “Каменица”) и Ловачко удружење “Јелен”(ловиште “Трешњевац”).

Контакт телефони:
Ловачко удружење “Карађорђе” Топола +381346811137

Ловачко удржење “Јелен” Наталинци +38134541041, +381646583960

Укупна површина два наведена ловишта износи 33.443,0 ha.

 • Структура површине ловишта:
 • Укупна површина ловишта: 33.443,0 ha 100%
 • Шуме и шумско земљиште: 3.580,0 ha 10,7%
 • Ливаде и пачњаци: 2.925,0 ha 8,8%
 • Њиве (оранице): 18.979,0 ha 56,7%
 • Воћњаци и виногради: 6.098,0 ha 18,2%
 • Остало земљиште (путеви, насеља и сл.): 1.861,0 ha 5,6%Ловна површина – 26.000 ha 77,7%
 • Неловна површина – 7.443 ha 22,3%.
Укупна инсолација у току године износи 1.956 часова, у просеку 5,36 часова дневно. Ветрови се јављају из правца SE – југоисточни ветар кошава са вишедневним трајањем од 7-10 дана, NW – северозападни ветар у току зиме, са трајањем 2-3 дана, Е- источни ветар, краткотрајан, у току пролећа и јесени. Лети су могући олујни ветрови који су краткотрајни и понекад са градом.

Општи климатски показатељи су следећи:

 • Средња годишња температура ваздуха 10,7 (°C)
 • Средња температура ваздуха у вегетационом периоду 10,8 (°C)
 • Најхладнији месец јануар -15,0 (°C)
 • Најтоплији месец јул 35,0 (°C)
 • Апсолутни температурни максимум 41,2 (°C)
 • Апсолутни температурни минимум -28,4 (°C)
 • Просечна годишња количина падавина 750,0 (mm)
 • Релативна влажност ваздуха 80,7 (%)
 • Последњи пролетњи мразеви април месец
 • Први јесењи мразеви новембар месец
 • Сушни периоди август-септембар месец
 • Дебљина снежног покривача 40 (cm)
 • Број снежних дана 30 (дана).