ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ДАНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ,,ОПЛЕНАЧКА БЕРБА 2022“

НАСЛОВНА / Насловна страна / ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ДАНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ,,ОПЛЕНАЧКА БЕРБА 2022“

На основу Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола (,,Сл.гласник СО Топола“ 02/2019,13/2019) а у складу са Програмом локација са распоредом, површином и наменом продаје производа и услуга у дане манифестације и вашара у општини Топола (,,Сл.гласник СО Топола,, 06/2019), Комисија за доделу локација јавне намене за време одржавања манифестација и вашара у Општини Топола, расписује ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ДАНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ,,ОПЛЕНАЧКА БЕРБА 2022“.

 

 

Расположиви документи - Прилози