Оглас „Петровдан 2022“

НАСЛОВНА / Насловна страна / Оглас „Петровдан 2022“

 

На основу Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола (,,Сл.гласник СО Топола“ 02/2019,13/2019) а у складу са Програмом локација са распоредом, површином и наменом продаје производа и услуга у дане манифестације и вашара у општини Топола (,,Сл.гласник СО Топола,, 06/2019), Комисија за доделу локација јавне намене за време одржавања манифестација и вашара у Општини Топола, расписује

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

НА ДАН ВАШАРА  ,,ПЕТРОВДАН 2022“

Прилози: