ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 2023-2025

НАСЛОВНА / Насловна страна / ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 2023-2025

Општина Топола у процесу израде Програмa развоја туризма општине Топола за период 2023 – 2025 година, након прибављених података, консултација са институцијама и удружењима грађана организује догађај јавне расправе о Нацрту Програмa развоја туризма општине Топола за период 2023 – 2025 година, на коме ће представити Нацрт Програмa развоја туризма општине Топола за период 2023 – 2025 година.

На догађај јавне расправе се позивају представници стручне јавности, представници организација цивилног друштва, предузетника, представници јавних установа/служби, као и сви заинтересовани грађани и грађанке Општине Топола.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да присуствујете догађају јавне расправе дана 06.06.2023. године, од 12,00 часова до 13,30 часова, дана 08.06.2023. године, од 12,00 часова до 13,30 часова и дана 13.06.2023.године, од 12,00 часова до 13,30 часова у просторији Скупштинске сале општине Топола, број 20, ул.Булевар Краља Александра I број 9 у Тополи.

Програм јавне расправе садржи:

– Уводну реч,
– Представљање Нацрта Програмa развоја туризма општине Топола за период 2023 – 2025 година,
– Дискусија и закључак.

Са Нацртом Програмa развоја туризма општине Топола за период 2023 – 2025 година можете се упознати на званичном сајту општине Топола www.topola.rs

Имајући у виду аспект транспарентности, потребно је да ако имате коментаре, примедбе, сугестије и друго мишљење исте пошаљете (у слободној форми), са кратким образложењем на следеће електронске адресе најдаље 13.06.2023. године ( 15,00 сати):

javnarasprava@topola.com
nacelnik@topola.com
sekretarso@topola.com
jasnamiljkovic@topola.com
margaretazivanovic@topola.com
ler@topola.com
ljiljanamiletic@topola.com
djole.gligorijevic94@gmail.com
inspektor@topola.com
poreskiinspektor@topola.com
administrator@topola.com

или предате у писаној форми на писарници општине Топола најдаље до 13.06.2023.године (15,00 часова).

На основу ваших предлога, примедби и сугестија Радна група за спровођење јавне расправе сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

На овај начин Општина Топола укључује грађане и грађанке у процес израде Нацрта  Програмa развоја туризма општине Топола за период 2023 – 2025 година као значајног локалног и планског документа који израђује и усваја локална самоуправа.