KUĆA KRALjA PETRA I

НАСЛОВНА / KUĆA KRALjA PETRA I

Kada su započeli radovi na izgradnji Oplenačke crkve, zapadno od nje, sazidana je crkvena kuća, namenjena parohu crkve. Zidana je po projektu Koste J. Jovanovića 1910. godine. Postavljena je kao privremena zgrada. Imala je šest prostorija, u kojima je trebalo da stanuju graditelji crkve. Ispod zgrade urađen je podrum za smeštaj alata i građevinskog materijala. U nju se, međutim, prvi uselio kralj Petar, kako bi mogao da nadgleda radove na crkvi. Zato je i prozvana Petrova kuća. Stari kralj je sedeo u svojoj stolici ispred kuće i vredno beležio sve šta je rađeno.

Kraljeve dnevničke beleške veoma su važan i dragocen dokument iz koga se može videti kako su tekli radovi, ali i saznati o svakodnevnom životu u Topoli. Kralj je stanovao u kući, uz kraće prekide, sve do jeseni 1915. godine, kada je sa vojskom otpočeo povlačenje iz otadžbine preko Albanije do Soluna. U ovoj kući mu je regent Aleksandar, tokom 1914. i 1915. godine, dolazeći iz glavnog štaba smeštenog u Kragujevcu, podnosio izveštaje i planove o vojnim operacijama. Sam kralj Petar govorio je da je voleo da boravi u ovoj kući i da se ispred nje pruža divan pogled na njegov rodni kraj i njegovu zadužbinu. Petrova kuća danas je muzej-galerija sa tematskim postavkama vezanim za dinastiju Karađorđević.