Opština Topola

НАСЛОВНА / Opština Topola

Opština Topola jedna je od sedam opština Šumadijskog okruga. Ona zauzima njegov severni deo. Kako su joj granice prema susednim opštinama različite dužine i nepravilnog oblika, to je i sama topolska opština izduženog oblika. Duž ose od jugozapada ka severoistoku proteže se u dužini od 31,5 kilometara. Kraća osa severozapad-jugoistok ima tek 5 kilometara. Celokupna granica dužine je oko 108 kilometara. Od Beograda je udaljena 80 km. Na 220 km južno od nje nalazi se Niš, a razdaljina od 280 km na severu, do Subotice. Prostire se na površini od 365 km2, na kojoj živi 29 000 stanovnika, u proseku 77 stanovnika na 1 km2.

Topolska opština zauzima 14,91 % ukupne površine Šumadijskog okruga (2.386,71 km2) i na četvrtom je mestu po prostranstvu teritorije. Ispred nje su kragujevačka, knićka i aranđelovačka opština. Osim Topole i naselja Natalinci, koje imaju delom karakteristike urbanog naselja, ostala opštinska mesta seoskog su tipa, što govori o opredeljenosti ovoga kraja za poljoprivrednu proizvodnju. Na teritoriji topolske opštine nalazi se 29 seoskih naselja. Godine 2000. formirano je i registrovano ukupno 30 mesnih zajednica. Na desnoj obali reke Jasenice nalaze se naselja: Ovsište, Gorovič, Šume, Gornja i Donja Trnava i Pavlovac, a na levoj Vojkovci, Gornja Šatornja, Donja Trešnjevica, Vinča, Plaskovac, sama varoš Topola (umetnuta između Kamenice i Jasenice), Žabare, Junkovac, Natalinci i Kloka. Atari naselja Guriševci, Natalinci, Manojlovac, Donja Šatornja, Blaznava i Božurnja nalaze se na obe obale reke. Na desnoj obali reke Kubršnice su sela Lipovac, Zagorica i Rajkovac, a na levoj Krćevac, Belosavci, Jelenac i Maskar. Na levoj obali reke Rače smestilo se selo Svetlić.

Plodno zemljište i umerenokontinentalna klima pogoduju poljoprivredi pa je ona vodeća privredna grana. Voćarstvu se pridaje posebna pažnja, dok se vinogradarstvo smatra delatnošću od izuzetnog značaja. Pored poljoprivrede Opština Topola svoj razvoj u budućnosti bazira na turizmu kao privrednoj grani od posebnog značaja.