Prelo u našem sokaku

НАСЛОВНА / Naslovna strana / Prelo u našem sokaku

U subotu 01.05.2021. godine na TV Hapyy u 12:00h, praznična emisija u kojoj predstavljamo Topolu , stare zanate, dobru hranu, turističku ponudu i vrhinsku igru i pesmu KUD-a “Oplenac“, gledajte nas!

 

JOŠ ČLANAKA…


UPUTSTVO ZA POSTUPANjE POSETILACA MANIFESTACIJE „ OPLENAČKA BERBA 2021“ U CILjU SPROVOĐENjA MERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI COVID19
PROGRAM 58. OPLENAČKE BERBE I SABORA IZVORNOG NARODNOG STVARALAŠTVA
POZIV NA TAKMIČENjE „KRALjEVSKI KOTLIĆ“ U TOPOLI 09.10.2021. U OKVIRU MANIFESTACIJE OPLENAČKA BERBA
Primopredaja dužnosti u Turističkoj organizaciji
Reli kraljevića Tomislava Karađorđevića
PROGRAM – RELI KRALjEVIĆA TOMISLAVA
1 2 6