UPUTSTVO ZA PRIJAVLJIVANjE NA PORTAL E-TURISTA

НАСЛОВНА / Naslovna strana / UPUTSTVO ZA PRIJAVLJIVANjE NA PORTAL E-TURISTA

Podnošenje zahteva za kategorizaciju vrši se isključivo elektronskim putem, preko centralnog informacionog sistema „E-Turista“.

Fizičko lice ili pravno lice koje prvi put kategoriše smeštajni objekat vrsta kuća/apartman/soba/seosko turističko domaćinstvo obavezan je da se prvo evidentira sa ličnim dokumentom u jedinicu lokalne samouprave gde će dobiti korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem e-Turista.

Na internet pretraživaču potrebno je uneti www.eturista.gov.rs i otvoriti sistem. Kada se pristupi sistemu, nakon prijave sa korisničkim imenom i lozinkom, biće dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciji.

 

 

 

 

Raspoloživi dokumenti:


– Uputstvo za prijavljivanje na portal E-turista – Preuzmi