STRATEGIJSKI MARKETING PLAN TURIZMA SRBIJE ZA PERIOD 2019-2024

НАСЛОВНА / Naslovna strana / STRATEGIJSKI MARKETING PLAN TURIZMA SRBIJE ZA PERIOD 2019-2024

Turistička organizacija ,, Oplenac,, je 28. aprila 2020. učestvovala na onlajn radionici u vezi izrade marketing plana kao jedna od 18 prioritetnih turističkih destinacija u Srbiji.

Osnovne informacije o online radionici:

Dokument „Strategijski marketing plan turizma Srbije za period 2019-2024“ predstavlja strateški okvir upravljanja marketingom Srbije kao turističke destinacije.

Dokument treba da bude pripremljen u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i usaglašen sa usvojenom Strategijom razvoja turizma Republike Srbije za period 2016 – 2025.

Opšti cilj Strategijskog marketing plana turizma Srbije je da definiše resurse i atrakcije zemlje i da ih postavi u zaokruženi, funkcionalni i održiv sistem za integralnu promociju i komercijalizaciju, kao i da dovede do kreiranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda i rasta ukupne ekonomije turizma Republike Srbije na duži rok.

Pristup izradi dokumenta je participativan i obuhvata konsultativni proces sa Turističkom organizacijom Srbije, predstavnicima regionalnih turističkih organizacija, predstavnicima lokalnih turističkih organizacija, hotelijerima, agencijama, organizatorima događaja, marketinškim i kreativnim agencijama, muzejima i drugim atrakcijama na teritoriji Republike Srbije.
Moderatori online radionice Simon Bradley, vanredni profesor na New York University. Bivši potpredsednik Visit Britain (Nacionalna turistička organizacija Velike Britanije) i bivši potpredsednik avio kompanije Virgin Atlantic.

Polje ekspertize: marketing turističke destinacije, marketing proizvoda, brendiranje i digitalne platforme promocije. dr Milan Ćulić, predsednik UO Centra za istraživanja i studije turizma i međunarodni ekspert Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Maldivima, Kraljevini Jordan i Crnoj Gori.

Polje ekspertize: strateški razvoj turističke destinacije. dr Sanja Božić, docent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Novom Sadu.

Polje ekspertize: marketing turističke destinacije. mr Nemanja Milenković, direktor Fondacije 2021 – Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Polje ekspertize: razvoj brendova sa posebnim akcentom na brendiranje destinacije.