Јавна набавка угоститељских услуга за потребе спровођења манифестације ,,Опленачка берба 2016″

2016
Jавнa набавкa угоститељских услуга за потребе спровођења манифестације ,,Опленачка берба 2016"  Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oдлукa о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности -- Oбавештење о закљученом уговору  
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ