Јавна набавка за услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме, услуге рекламе и оглашавања манифестације Опленачка берба 2017

НАСЛОВНА / 2017 / Јавна набавка за услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме, услуге рекламе и оглашавања манифестације Опленачка берба 2017

Јавна набавка услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме, услуге рекламе и оглашавања манифестације „Опленачка берба 2017.г.“ са услугом музичких и сценских програма и извршном продукцијом за спровођење манифестације – ЈН МВ 05-1-2-1/33

Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Oдлука о додели уговора (31.07.2017) | Обавештење о закљученом уговору (02.08.2017)