Јавни позив у оквиру пројекта “Унапређење економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа

НАСЛОВНА / Насловна страна / Јавни позив у оквиру пројекта “Унапређење економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа

Јавни позив за доделу финансијских средстава у оквиру пројекта “Унапређење економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа” који се реализије у оквиру програма “Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији”.

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају особе женског пола:
1) којима је претежна делатност производња домаће хране или/и израда производа старих заната;

2) које испуњавају један од следећих услова:
• да су власници пољопривредног газдинства или
• да су носиоци регистрованог пољопривредног газдинства или
• да су власници регистроване предузетничке радње.

3) да живе у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског управног округа.
Јавни позив је отворен 7. марта 2018, а крајњи рок за доставу пријава је 26. март 2018. године до 12:00 часова.

Расположиви документи:

За више информација посетите WEB презентацију (Регионална Агенција за економски развој Шумадије и Поморавља) – Линк