Унапређење економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа

НАСЛОВНА / Насловна страна / Унапређење економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа

Сврха пројекта «Унапређење економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа» је подршка економским активностима жена у три сектора: производња хране, сеоски туризам и стари занати.

У бази података идентификовано је 86 жена које испуњавају критеријуме за учешће у пројекту – да су носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава или неке од наведених економских делатности.

Увидом стања на терену, дефинисане су јасне потребе корисница пројекта, те им је у наставку обезбеђено подизање нивоа знања у области бизнис менаџмента, интернет маркетинга, и уговорени су експерти из области хотелијерства, технологије процеса производње и квалитета производа, дизајнери паковања и производа старих заната.

У сврху давања препорука и мера за унапређење положаја жена на селу, ангажован је експерт за истраживање друштвеног и економског положаја жена у руралним подручјима ова два округа.

У делу пројекта који се бави подизањем техницких капацитета и оснаживања жена, предвиђена је била подршка у виду набавке опреме за ефиканије пословање. У складу са тиме, објављена су 2 јавна позива на wеб сите-овима свих партнера на пројекту, а подршку транспаретности овом процесу, прузиле су све ЈЛС објављивањем позива на својим wеб сите-овима, као и ТО.

Одобрено је за финансирање укупно 52 предлога пројеката укупне вредности 88 800 ЦХФ.

Територијална расподела финансијске подршке је: 33 гранта за жене из Шумадије (Крагујевац: 10 жена, Кнић: 4 жене, Топола: 11 жена, Баточина: 1 жена, Рача: 1 жена, Лапово: 1 жена, Аранђеловац: 5 жена) и 19 за жене из Колубаре (Љиг: 16 жена, Ваљево: 2 жене, Мионица: 1 жена)

Важна компонента пројекта је и промоција активности које обављају жене, у ту сврху је реконструисан и модернизован постојећи веб сите www.selo.rs, тако да свака корисница пројекта има своју веб страну и представљена је са најважнијим услугама / производима које испоручује тржишту.

Детаљније о понудама учесница са подручја општине Топола можете погледати на овом линку:

http://www.selo.rs/index.php/rs/ponude?filSrchTerm=TOPOLA

Расположиви документи (преузимање):


  •  Унапређење економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа – Преузми